Kiitos!

(13.6.2013)

Leppälammen VOK haluaa tässä yhteydessä kiittää kaikkia Leppälammen alueen asukkaita kärsivällisestä suhtautumisesta vesihuoltolinjojen rakentamisen aikana aiheuttamistamme häiriöistä. 

Osuuskunta kuitenkin toteaa, että nyt olemme rakentaneet  kuluneen vuoden aikana alueen asuinolojen parantamiseksi vesihuoltolinjoja, mikä mahdollistaa alueelle hyvän ja tasalaatuisen talousveden sekä samalla viemäröinnin myötä alueella ei enää valuteta likavesiä ojiin ja näin ollen parannetaan alueen yleistä viihtyvyyttä. 

Linjat alkavat valmistua ja olemme siirtyneet kaivantoalueiden viimeistelytöihin. Tämän jälkeen siirrymme enemmän käytännön vesihuollon pyörittämiseen, mistä informoimme tarkemmin mm. näiden sivujen kautta verkostoihin nyt liittyneitä sekä alueen asukkaita.

Leppälammen VOK

---

Kouluntie tilapäisesti poikki 13.6.2013

(13.6.2013)

Vesihuoltolinjojen rakentamisesta johtuen joudumme kaivamaan Kouluntien ali vesi- ja viemärijohtolinjat, joten Kouluntie on tänään torstaina 13.6. osanajasta poikki liikenteeltä. Pahoittelemme alueen asukkaille aiheuttamaamme vaivaa.

------

Työmaatilanteet Leppälammen vesihuoltohankkeessa

(6.6.2013)

Vesihuoltolinjojen valmistuminen lähestyy. Kouluntien varrella oleva pumppaamo istutetaan tänään paikoilleen, minkä jälkeen voidaan rakentaa viimeiset viettoviemäriosuudet paikoilleen. Ongelma tuossa kohdassa on ollut pehmeä maaperä; turvetta sekä valuvaa savea ja korkea pohjaveden pinta. Kohteessa on pumpattu pohjavettä alemmas helpottamaan niin pumppaamon kuin viemäreiden asentamista.

Jätevesipumppaamoiden sähköistäminen ja pumppujen asentaminen on aloitettu.

Vesijohtojen koepaineistaminen on käynnissä. Koepaineistamista häiritsi pari tiivistevikaa niin mittari- kuin ilmauskaivossa, mutta nyt nämä viat ovat korjattu. Koepaineistamisen jälkeen suoritamme aloitamme vesijohdon huuhtelun tarkoituksena saada verkostosta laboratoriossa tutkittu puhdas vesinäyte.  Tämän jäleen voidaan kiinteistökohtaiset yhdistämistyöt aloittaa.  

Kun puhdas vesinäyte on saatu, siitä tullaan tiedottamaan kiinteistöjen omistajille tällä sivustolla.

Alueella on 29.5.2013 pidetyn maastokatselmuksen perusteella aloitettu viimeistelytöitä sekä kaivumaiden poisajoa.  Niitä alueita, jotka ovat radan pohjoispuolella (Kölinmäentie, Kouluntie), tullaan vielä erikseen katselmoimaan, kun varsinaiset asennustyöt alueelle ovat valmiit.

Leppälammen VOK haluaa kiittää kaikkia jäseniään sekä alueen muita asukkaita osoitetusta kärsivällisyydestä rakentamistöiden aikana. Tämän hankeen perimmäinen tarkoitus on parantaa asukkaiden elinoloja Leppälammen alueella.

p4-ohjaus.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumppaamo Peräkorventienvarrella.

--------

Louhintaa Kouluntiellä – läpiajo ajoittain poikki

Tänään 27.5.2013 louhitaan pieni kallionkieleke Kouluntiellä, joten läpiajoliikenne joudutaan katkaisemaan louhinnan ajaksi. Kiitos kärsivällisyydestä.

--------

KUTSU VASTAANOTTOKATSELMUKSEEN

(20.5.2013)

Leppälammen vesiosuuskunta aloitti vesihuoltoverkoston rakentamisen Leppälammentien alueelta kesäkuussa 2012.

Ennen varsinaisten maastotöiden töiden lopettamista pidetään katselmus, johon kutsutaan urakoitsijan edustajan lisäksi ne maanomistajat, joiden mailla tehtiin rakentamistöitä.

Nyt pidettävä katselmus, keskiviikkona 29.5.2013 seuraavan aikataulun mukaisesti junanradan eteläpuolisilla linjaosuuksilla Leppälammentie – Peräkorventie (katso oheinen karttapiirros);

a)  Leppälammentie klo 08:00

b)  Ylikäytävä – Junakaivontie klo 09:00

c)  Kävelytie – Rauhalantie klo 10:30

d)  Rauhalantie – Peräkorventie klo 13:30

Katselmuksessa edetään rakennetulla verkostolinjalla niin, että maanomistajia pyydetään olemaan yhteydessä etukäteen vesiosuuskuntaan joko puhelimitse 0400 583 284, Sakari Kuikka, tai sähköpostitse sakari.kuikka@digisewer.fi  tai odottamaan oman alueensa kohdalla, kun katselmoijat paikalle tulevat, mikäli mitään huomautettavaa on.  Katselmuksen etenemistä voi tiedustella päivän aikana samasta puhelinnumerosta.

Maanomistajan poissaolo ei estä katselmuksen pitämistä.

Nurmijärvellä 20.05.2013

LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNTA

radan-etelap.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesijohtojen koepaineistus aloitettu

(20.5.2013)

Tänään maanantaina on aloitettu junanradan eteläpuolisten vesijohtolinjojen koepaineistus. Vesihuoltolinjojen rakentaminen jatkuu tällä viikolla Kettusuon sekä Kölimäenteiden alueilla.

----

Ensimmäiset vesipisarat vesiosuuskunnan verkostoon

(7.5.2013)

Tänään tiistaina 7.5.2013 klo 11:00 päästettiin ensimmäiset vesipisarat Leppälammen VOK verkostoon, eli vesijohdon täyttäminen Nurmijärven Veden vedellä käynnistyi. Vesijohdon ensimmäinen 800 m Peräkorventiellä oli täyttynyt noin klo 15 mennessä. Vettä ei voida laskea liian voimakkaasti Nurmijärven Veden verkostosta, ettei Kassakummun alueelle tulisi mitään veden jakeluun ja laatuun liittyviä ongelmia, joten osuuskunnan vesijohdon täyttämistä jatketaan maltillisesti muutamien päivien ajan. Täyttäminen suoritetaan valvotusti sekä samalla poistetaan ilmaa verkostosta.

vesi-leppis-5-13.png

vesi-mittari.png

Täytön jälkeen vesijohdot koeponnistetaan putkistojen tiiviyden varmistamiseksi.  Kun putkiston tiiviys on varmistettu, aloitetaan verkoston huuhtelu jonka jälkeen varmistetaan laboratoriokokein verkoston puhtaus veden liittyjille jakelemista varten. Myös jätevesiputkiston tiiviys testataan painekokeilla sekä TV-kuvaamalla.

Jätevesipumppaamoihin aletaan samaan aikaan asentaa pumpuja, jolloin saadaan jätevesiverkostokin toimintakuntoiseksi.

Testaus aloitetaan ensin sopivilla verkosto-osuuksilla radan eteläpuolella, Peräkorventieltä – Teeriläntielle. Radan pohjoispollella olevat osuudet tulevat tämän jälkeen käyttöönoton valmisteluun.

Tarkkaa aikaa, kuinka kauan tässä työvaiheessa mennee, ei voida tietää, koska ei tiedetä onko missään vuotavia liitoksia ja kuinka nopeasti linjastossamme oleva vesi on elintarvekelpoista, mutta arvio on vähintään noin 3 viikkoa.

Kiinteistöjen omistajat voivat alkaa valmistautua pikku hiljaa siihen, että liittäminen verkostoon voidaan suorittaa. Tärkeätä tietää on, että liittämistä ei voida tehdä ennen kuin vesi verkostossa on laboratoriokokeiden perusteella elintarvikekelpoista. Vesiosuuskunta toimittaa kaikille liittyjille mittarit veden mittaamista varten.

Tilanteen kehittymisestä tiedotetaan näiden sivujen kautta viikoittain.Leppälammen VOK, Sakari Kuikka 0400 583 284, sakari.kuikka@digisewer.fi  

 --------

Vesihuoltolinjojen asennustyöt käynnissä Korventien varrella

(25.4.2013)

Vesihuoltolinjojen asennustyöt ovat käynnissä Korventien vieressä radanpuoleisella alueella. Asentamatta linjoja on, joissa pitää suorittaa mm. louhintaa Kölimäentien päässä sekä Kouluntien varrella, muutama lyhyt suuntaporaus pehmeissä kohdissa Kouluntien varrella. Kettusuon linjan päähän asennetaan vielä yksi pumppaamo.

Vesijohtolinjojen täyttäminen, koeponnistus sekä myös paineputkien koeponnistus aloitetaan lähipäivien aikana samoin TV-kuvataan ja samalla varmistetaan viettoviemäreiden asentamisen onnistuminen.

----

Pumppaamoasennus käynnissä Kouluntien varrella

(20.4.2013)

Linjapumppaamon asennustyö on käynnissä Kouluntien varrella. Maaperän pehmeydestä sekä märkyydestä johtuen asennuksen apuna joudutaan käyttämään tukiseinämiä, jottei kaivanto sortuisi pumppaamokaivon asennuksen aikana.  Urakoitsija työskentelee kohteessa tänään lauantaina 20.4.2013, joten Kouluntiellä liikkuvat olkaa varovaisia kohteen kohdalla.  Olisi myös suotavaa, ettei liian lähellä työmaatta oltaisi turvallisuussyistä. Kiitos ymmärryksestä.

imag3176.jpg

-----

HUOM! Routa sulaa!

(12.4.2013)

Sellaisilla tiealueilla, kuten esim. Kölinmäentie, Kouluntie, Kettusuontie, Junakaivontie, Peräkorventie, missä on suoritettu vh-linjojen rakentamista talviaikana, tiealueen kaivantokohdat pehmenevät roudan sulaessa. Alueella liikkuvien on noudatettava erityistä varovaisuutta noilla teillä ajaessa ja varoa noita pehmeitä paikkoja. Tälle ilmiölle ei voi mitään ja tilanne rauhoittuu ja tiet kovettuvat, kun tiet kuivuvat. Urakoitsija on toimittanut ja toimittaa soraa niihin kohtiin, mutta nuo osuudet ovat tänä keväänä valitettavasti pehmeitä. Vielä kerran OLKAA VAROVAISIA.

--------

Haasteellinen vh-linjojen asennuspaikka Peräkorventiellä

Peräkorventien varrella, lähellä liittymiskohtaa Nurmijärven Veden verkostoon, on ollut rakentamisen kannalta todella haasteellinen pelto-osuus, jossa on korkea pohjavesi, hiesu/vesipitoinen maa-aines jossa kiviä, moreenia sekä viemärin rakentamisen kannalta pieni kaato.  Kohteessa on rakennettu vh-linjoja kaivamalla sekä suuntaporaamalla, Kohteessa on jouduttu myös vahvistamaan pohjaa, että viemäri säilyttäisi hyväksyttävän vieton pehmeässä maaperässä.

Korventien / Leppälammentien / ylikäytävän alueen pohjoispuolen vh-linjat on nyt rakennettu ja rakentaminen siirtyy Koluntien varrelle ja siellä olevien linjojen rakentamisen loppuunsaattamiseksi.

imag3158.jpg

Kölinmäentie avattu 8.4.2013

Kölinmäentietä pääsee liikennöimään. Paikalla on tosin paljon työmaaliikennettä, joten siinä on syytä liikkua varoen. Kiitos kärsivällisyydestä.

Tällä viikolla tehdään suuntaporaamalla vesihuoltolinjojen asennusta Peräkorventien varrella sekä Korventien varrella.

imag3116.jpg

---------

Kölinmäentie poikki 8. – 9.4.2013

(8.3.2013)

Kölinmäentie on poikki Korventien risteyksestä vesihuoltolinjojen asentamisen takia. Kölinmäentielle ajo Kouluntien kautta. Pahoittelemme häiriötä.

 

imag3089.jpg

 -----------

Kaivutyöt käynnissä Korventien varrella, 30 km/h nopeusrajoitus.

(19.3.2013)

 Vesihuoltolinjojen asennustyöt ovat alkaneet 19.3.2013 aamulla Korventien varrella. Paikkailla on 30 km/h nopeusrajoitus sekä liikenteen ohjausta työmaatilanteen mukaan. Autoilijoita ja muita tiellä liikkujia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta. 

imag2855.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viemäreiden asennustyö Korventien varrella, nopeusrajoitus 30 km/h!

Aloitamme 19.3.2013 vesihuoltolinjojen asennustytön Korventien varrella, jolloin työmaa- alueelle tulee 30 km/h nopeusrajoitus sekä liikenteen ohjaus.  Kehotamme tietosuutta käyttäviltä noudattamaan erityistä varovaisuutta, sillä alueella liikkuu työkoneita sekä tien varrella suoritetaan kaivuntöitä.  Työt tuossa kohteessa kestävät 19. – 22.3.2019 välisen ajan.

korventie2.bmp

 

korvent-30.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puiden kaadot Korventien varrella suoritettu

(15.2.2013) Vesihuoltolinjojen rakentamista varten puiden kaatoa suoritettiin perjantaina 15.2.13 aamupäivällä.  Puiden kaatojen ajan paikalla oli liikenteen ohjausta.  

korvent-puutk.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaadettujen puiden karsimista ja raivaamista tehdään vielä ensi viikon alussa, joten alueella liikkuvilta toivotaan erityistä varovaisuutta, sillä Korventiellä liikkuu edelleen työkoneita. (Katso kohta edellisestä tiedotteesta!)

korvent-puutkii.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

Toisen ajokaistan sulkeminen Korventiellä 15.2.2013

(14.2.2013) VOK Suorittaa puiden kaatamisia Korventien varrella 15.2.2013 klo 9 - 12, minkä takia toinen ajokaista joudutaan sulkemaan oheisen kartan osoittamassa paikassa. Kohteessa on käytössä liikenteenohjaus. Liikennejärjestelyt suoritetaan oheisen suunnitelman mukaisesti.

Pyydämme alueelle liikkuvia huomioimaan tämän sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta liikkuessaan alueella.

-------

Vesihuoltolinjojen rakentaminen jatkuu

(3.2.2013)

Työt ovat käynnissä Kettusuontiellä sekä Korventiellä. Ylijääneitä kaivuumaita siirretään tällä viikolla Rauhalan- ja Peräkorventien varrella, joten työmaaliikenteen vuoksi noudattakaa varovaisuutta liikkuessanne alueella.

imag2383.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

Vesihuoltolinjojen rakentamisen tilanne

(23.1.2013) Jätevedenlinjapumppaamon P1 asennustyöt Korventien varrella ovat käynnissä.  Kallioita louhitaan Kettusuontien varrella.  Tämän viikon aikana tullaan aloittamaan ylimääräisten kaivumaiden ajoa rakennettujen vesihuoltolinjojen varrelta, joten alueella liikkuu työkoneita.

-----

Korventien alituksia

(8.1.2013) Aloitamme tällä viikolla Korventien alitusten tekemistä ”tunkkaamalla”, jolloin työkoneita on Korventien varrella välillä Korven ylikäytävä – Lohjanharjuntie. Olkaa varovaisia liikkuessanne tuolla alueella.

Junakaivontienpäässä joudumme myös tekemään louhintaa.

----

Louhintaa Kettusuontiellä

(5.1.2013) Vesihuoltolinjojen työt alkoivat vuoden alussa Kettusuontiellä, jossa joudutaan louhimaan kalliota, jotta linjat saadaan asennettua normaaliin asennussyvyyteen.

Louhiminen ottaa oman aikansa ja samalla siitä aiheutuu hieman enemmän haittaa tienvarren asukkaille, mutta työt tehdään mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille aiheuttaen.  Louhintaa tehtäessä aina pidetään alueella ennakkokatselmukset sekä louhinnan jälkeiset katselmukset. Mahdollisiin kyselyihin vastaa Sakari Kuikka 0400 583 284.

Samaan aikaan tehdään Junakaivontiellä toisen haaran rakentaminen, tien ensimmäisen osan rakentaminen tehtiin jo kesällä.

kettusuontie.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------

Vesihuoltolinjojen rakentaminen jatkuu 2.1.2013

(30.12.2012)Vesihuoltolinjojen rakentamisen työt siirtyvät vuoden alussa Kettusuontien alueelle, mikä haittaa liikennöintiä tuolla alueella.  Toivomme alueen asukkaiden ottavan huomioon tämän häiriön. Kiitos ymmärryksestä.


Vesihuoltolinjojen rakentamista talviolosuhteissa

(18.12.2012) Vesihuoltolinjojen rakentamisen siirryttyä radan pohjoispuolelle ovat talviolosuhteet tulleet mukaan rakentamisessa, eivät rakentamista helpottamaan, ehkä hieman niitä hidastamaan.  Ihan kovilla pakkasilla töitä ei tehdä, mutta ”normaalissa” talvisäässä kyllä.  Kouluntiellä on nyt valmiina pieni pätkä linjoja mutta rakentaminen tyssäsi löytyneeseen kallioon, jota tullaan myöhemmin louhimaan. Louhinnan aloittamisesta ilmoittelemme kun se on ajankohtaista.

Työt ovat nyt käynnissä Nygrannintien varrella urheilukentän päässä, josta rakentamista jatketaan Kölinmäentien varteen. Tämä jälkeen rakentaminen siirtyy Kettusuontielle.

imag2217.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivamista talvisissa olosuhteissa

------

Työkoneet siirtymässä Kouluntielle

(29.11.2012)

Vesihuoltolinjojen asennustyöt ovat edenneet ja putket ovat asennettu nyt rautatien sekä Korventien alle Leppälammentien risteyksessä.

Talvi on tulossa, joten maat alkavat jäätyä, joten pyrimme asentamaan putkilinjat sellaisille osuuksille, jossa liikumme tiealueilla. Seuraavaksi aloitamme työt Kouluntienvarrella, joten pahoittelemme mahdollisia häiriöitä sillä alueella.

 

imag2161.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivinkone ylikäytävän luona viimeistelytöissä.

----

Asennustyöt valmistumassa Kölinmäentiellä

(21.11.2012)

Vesihuoltolinjojen asennustyöt ovat valmistumassa Kölimäentiellä. Ennakkoarveluista huolimatta emme ole onneksi joutuneet siellä louhimaan, vaan olemme ”kiertäneet” kallioita ja samalla joutuneet routaeristämään putkilinjoja, mikä on ollut edullisempi vaihtoehto, kuin kallion louhiminen.

Ilahduttavaa on ollut myös se, että alueelta on työn edistymisen aikana tullut muutamia uusia liittyjiä.  Teemme vielä pienen pätkän linjastoa Kölimäentien pohjoispäässä.

Kiitos alueen asukkaille pitkämielisyydestä aiheuttamastamme häiriöstä.

Seuraavaksi asennamme Korventien ja radan alle jo aikaisemmin ”tunkattuihin” teräksisiin suojaputkiin vesihuoltoputket.

-----

Peräkorventien osuus valmistumassa, töiden painopiste siirtymässä radan pohjoispuolelle

(12.11.2012)

Työt Peräkorventien varrella ovat valmistumassa. Vielä alkuviikosta asennetaan kunnan verkostoon liittymiseksi tekniikkaa, kuten virtausmittarikaivo paikoilleen, josta mitataan sitä vesimäärää, minkä VOK jakaa osakkailleen ja mistä maksetaan Nurmijärven Vesi – liikelaitokselle kulutuksen mukaan. Jokaiselle liittyjälle asennetaan oma vesimittaus, jonka perusteella VOK laskuttaa kiinteistöjä.

Viimeviikolla asennettiin Korventien sekä radan ali teräksiset suojaputket, jonne asennetaan sekä vesijohto- sekä paineviemäriputket.

Töiden painopiste tulee siirtymään lähipäivien aikana Kölimäen- sekä Koulutien läheisyyteen.  Mikäli tuon alueen asukkailla on kysyttävää, tai muutenkin on epäselvää, ottakaa yhteyttä.  Mikäli vielä haluaa liittyä vesihuoltoverkostoihin niillä kohdin tässä 1-vaiheessa, missä ei ole kaivutöitä vielä ole suoritettu, on se mahdollista tehdä alkuperäisellä hinnalla.

Tiedusteluihin vastaa Sakari Kuikka, 0400 583 284 tai sakari.kuikka@digisewer.fi

Työmaaliikennettä ja työkoneita tulee olemaan Korventiellä sekä ylikäytävän kohdalla, Kölinmäentiellä, Kouluntiellä sekä Kettusuontiellä. Liikkukaa noilla alueilla varoen sekä välttäkää menemistä liian lähelle kaivantoja sekä työkoneita.

Kiitos ymmärryksestänne. Rakennamme alueelle vesihuoltotekniikkaa, mikä parantaa alueen asuinoloja.

Leppälammen vesiosuuskunta.

-----

Työt jatkuvat vielä Peräkorventiellä

(29.10.2012)

Vesihuoltolinojen rakentaminen jatkuu edelleen Peräkorventiellä. Tie joudutaan katkaisemaan vielä muutamaan otteeseen päivisin ja on esimerkiksi poikki huomenna tiistaina 30.10.2012 Peräkorventie 77 kohdalla. Tienkäyttäjille edelleen kiitos kärsivällisyydestä.

------

Työt jatkuvat Peräkorventiellä

(13.10.2012)

Vesihuoltolinjojen asentamistyöt jatkuvat Peräkorventiellä. Alueen maasto näytti yllätyksellisyytensä, sillä joudumme suorittamaan siellä louhintaa sekä toisaalta tienvarren loppuosuuden pehmeydestä johtuen joudutaan viimeinen satametriä suuntaporaamaan. Näinollen alueella liikkuu tulevina viikoina työkoneita ja tieosuudella on ajoittain läpiajokielto päivisin.

Tiistaina 16.10.2012 Peräkorventiellä louhitaan, jolloin tiellä on läpiajokielto.

Toivomme tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä vesihuoltolinjojen raknetamisen aikaisiin häiriöihin.

---------

Työt käynnissä Peräkorventiellä

(9.10.2012)

Vesihuoltolinjojen asennustyöt ovat käynnissä Peräkorventiellä.  Linjapumppaamo P4 asennettiin paikoilleen eilen maanantaina 8.10.12 ja työt jatkuvat vesijohdon ja viettoviemärin asentamisella Peräkorventien varteen.

Pyydämme tietä käyttäviltä malttia ja varovaisuutta, sillä suuret työkoneet haittaavat normaalia liikennöintiä. Töiden kesto tuolla osuudella on noin parisen viikkoa.

perak-a.bmp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------

KUTSU ALOITUSKATSELMUKSEEN

(29.9.2012)

Seitsemäs maanomistajakatselmus pidetään, torstaina 4.10.2012 alkaen klo 08.00, aloitetaan nuorisoseurantalolta. Katselmuksessa edetään suunnitellulla verkostolinjalla niin, että käydään läpi kaikki ne tontit radan pohjoispuolella, paitsi ne viljelyalueet, mitkä katselmoitiin jo keväällä, joita vesihuoltolinjojen rakentaminen tällä katselmoitavalla osuudella sivuaa. Katselmus etenee ensin Kölimäentiellä linja 4 tämän jälkeen linjat 6 ja 5 sekä linjat 2 ja 3, lopuksi Korventien varrella olevat oheisessa kartassa näkyvät kiinteistöt.  Katselmus päättynee noin klo 13.00.

Maanomistajia pyydetään odottamaan oman alueensa kohdalla tai olemaan yhteydessä Sakari Kuikkaan puh. 0400 583 284. Katselmuksen etenemistä voi tiedustella päivän aikana samasta puhelinnumerosta.

Maanomistajan poissaolo ei estä katselmuksen pitämistä, mutta olisi hyvä ilmoittaa allekirjoittaneelle, mikäli ette pääse osallistumaan katselmukseen. Katselmuksesta laaditaan muistio, joka toimitetaan kiinteistön omistajille.

Nurmijärvellä 27.09.2012

katselmus-vii.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 pidettävän maanomistajakatselmoinin katselmointialueenkartta.

-----


Vesihuoltolinjojen asennustyöt päättymässä Rauhalantiellä

27.9.2012

Vesihuoltolinjojen asennustyöt saadaan valmiiksi tämän viikon aikana Rauhalantiellä. Tulevien viikkojen aikana tullaan siistimään sekä pois kuljettamaan alueelta kaivannoista nousseita kiviä sekä ylijäämämaata, eli työkoneliikennettä on vielä tulossa.  Kiitos tienvarren asukkaille kärsivällisyydestä.

rauhalt-3.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------

Putkilinjojen asentaminen käynnissä Rauhalantien varrella.

(19.9.2012)

Vesihuoltolinjojen, paineviemäri sekä vesijohto, asennustyö on parhaillaan käynnissä Rauhalantiellä.  Asennustyö saattaa häiritä ajoittain liikennöintiä tuolla tieosuudella.

 rauhalt-2.bmp

---------
 

Pumppaamo P3 on asennettu paikoilleen.

(5.9.2012)

Kolmas pumppaamo, P3, yhteensä kuudesta vaiheen I linjapumppaamoista on asennettu paikoilleen tämän viikon maanantaina Rauhalantien varrelle. Tällä viikolla tullaan katselmoimaan Rauhalantien varrella vesihuoltolinjojen lopullista asennuspaikkaa. Samoin katselmoimme jo asennettuja osuuksia luovutustarkastuksena Teerilän- sekä Leppälammentien varsien alueilla. Rauhalan- / kävelytien varrella asennetaan vietto- ja paineviemäriä sekä vesijohtoa kaivamalla. Aiemmin kesällä Rauhalan- sekä Peräkorventien varrelle on jo tehty määrätyille osuuksille putkien asentamista suuntaporaamalla, mitkä osuudet tullaan liittämään toisiinsa asennuskaivannoissa.

Ensiviikolla tullaan katselmoimaan Peräkorventiellä vesihuoltolinjojen asennuspaikkoja, josta informoidaan alueen tilojen omistajia erikseen myöhemmin.

rauhalt-1.bmp

  Viettoviemärin asennus käynnissä Rauhalantien varrella, linjapumppaamo P3 kaivonkoneen takana.

----

Työt käynnissä Junakaivontiellä

(30.8.2012)

Vesihuoltolinjojen rakennustyöt ovat edenneet Junakaivontielle, jossa on hieman jouduttu louhimaan kalliota, jotta linjat ovat saatu riittävään asennussyvyyteen. Pumppaamo P3 on toimitettu paikalle ja sen asentaminen Rauhalantien varteen tapahtuu lähipäivinä.  Tutkimukset ovat käynnissä Nurmijärven kunnan avustuksella Korven ylikäytävän kohdalla parhaan mahdollisemman radanalituskohdan löytämiseksi.

junakvt.1.bmp

 

Töiden painopiste siirtyy Korven ylikäytävän läheisyyteen

(20.8.2012)

Vesihuoltolinjojen rakentaminen on viime viikkojen ajan jatkunut haastavissa olosuhteissa Leppälammentien varrella. Pumppaamo P6 on asennettu paikoilleen, mikä on näin ollen toinen kuudesta linjapumppaamosta, joita rakennusvaiheessa yksi tullaan alueelle asentamaan.  Vesihuoltolinjojen rakentajat lähestyvät Korven ylikäytävän aluetta, josta rakentaminen jatkuu Junakaivontielle.

p6.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 Leppälammentien varrella asennettuna paikoilleen.

-------

Työt jatkuneet normaalisti

Vesihuoltolinjojen asennustyö on jatkunut normaalisti viikolla 30 Leppälammentien varren alueella. Samoin asennuskohtien maanpäälisiä viimeistelytöitä on aloitettu.

dumpperi.bmp

Dumpperi ja kaivinkone työmaalla.

Työmaatilanne viikon 29 lopussa

Tällä viikolla pidettiin 18.7 kolmas työmaakokous. Työt edenneet suunnitelmien mukaisesti. Teeriläntien viettoviemäriosuus on asennettu, joten runkolinjojen asennukset tuolla alueella ovat nyt valmiit. Pumppaamo P5 Leppälammen ja Teeriläntien risteyksessä on paikoillaan, mutta vielä ilman pumppuja ja sähköjä. Töiden painopiste siirtyy Leppälammentien suunnassa lähemmäs Korven ylikäytävää.

radanvarsi.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivuu- ja putkien asennustyöt käynnissä Leppälammentien ja radan varrella.

Ensimmäinen pumppaamo asennettu

(14.7)Tällä viikolla (vk 28) asennettiin ensimmäinen pumppaamo P5 paikoilleen Leppälammen ja Teerilantien risteykseen.  Pumppaamo toimittettiin paikalle alkuviikosta, joten se asennettiin paikalleen loppuviikosta jo aiemmin toimitetun betonisen pohjalevyn päälle.

pump-2.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumppaamo paikoillaan kohteessa.

pump-1.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumppaamo toimitteuna kohteeseen.

pump-3.bmp

 

 

 

 

 

 

Betonialaatta, jonka päälle pumppaamo on ankkuroitu maahan.

Kävelytien varrella puuston raivausta

(14.7) Tämän viikon (vk 28) aikana raivattiin puustoa vesihuoltolinjojen alta Kävelytien varrella noin 300 metrin matkalta.

kavelytie.bmp

 

Louhintatyöt jatkuvat Leppälammentiellä

(9.7.12) Vesihuoltolinjojen rakentaminen jatkuu Leppälammentien varrella, jossa louhitaan Leppälammentie 439, 441, 443, 445 ja 447 kiinteistöjen kohdalla. Tie noihin kiinteistöihin on poikki tänään maanantaina 9.7.2012 sekä mahdollisesti osittain myös huomenna tiistaina 10.7.2012.

 linja-15.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puuston kaatamisia

(9.7.12) Kävelytien sekä Rauhalantien risteysalueella raivataan puustoa vesihuoltolinjojen alta alkaen tänään maanantaina 9.7.2012.

Katselmuksia Korven- /Leppälammentien risteyksessä

(5.7.2012)Vesihuoltoputkien sijoittaminen Korven- / Leppälammen sekä ylikäytävän alueelle on haastellista, joiten kohdassa on projektista vastaavat joutuneet useamman kerran käymään paikalla katselmoimassa olosuhteita. Niin tässäkin kohdin kuin muillakin vesihuoltolinjojen asennusalueilla pyritään saamaan aikaiseksi toimivat ratkaisut sekä mahdollisimman vähän haittaa alueelle. On varmasti kaikille selvää, kun maan alle rakennetaan, niin rakennusaikaisia hiriöitä syntyy, mutta niitä minimoidaan mahdollisuuksien mukaan.  Tämän vuoksi kohde kohtaisesti katselmoidaan sekä keskustellaan maanomistajien kanssa. Samoin rakentaessamme tiealueiden läheisyydessä sekä tehdessämme teiden alituksia, tarvitsemme siihen vaadittavat viranomaisluvat.

rumpu.bmp

Korventien alittavan suuren rummun pää.

Työtilanne Leppälammentien varrella

(5.7.2012) Louhinta , kaivuu ja putkien asentaminen on käynnissä edelleen Leppälammentien varrella. Kalliota jouduttaan ampumaan, että saadaan putket asennettua asennussyvyyteen, mikä on noin 2 – 2,5 m, eli routarajan alapuolelle

louhittua.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suuntaporaukset – tilanne

(5.7.2012) Suuntaporaukset ovat tehty Rauhalan- / Peräkorventien varrella. Näkyvillä on suuntaporaamalla asennettujen putkien tulpatut päät. Mollemmat putket ovat paineputkia, toinen on vesijohdon runkoputki ja toinen on paineviemäri.

suuntap-put.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putket olivat ennen asennusta valmiiksi yhteen hitsattuja asennuspituisa putkia, jotka ennen maahanvetoa olivat tien reunassa.  Pisin yhdellä vedolla tehty asennuspituus kohteessa oli 240 m.

 

ohjaus.bmp

Suuntaporausta ohjataan kuvassa näkyvällä ohjainlaitteella, jolla kontrolloidaan putken asennussyvyys sekä -suunta.

suuntp-paat-a.bmp

Vedettyjen paineputkien päät näkyvillä tien varrella.

 

Suuntaporausta

(3.7.2012) Työt etenevät eripuolilla vesi- ja viemäriputkiasennustöitä.  Rauhalan – Peräkorventien varrella on suuntaporaamalla rakennettu vesihuoltolinjoja. Suuntaporaaminen tarkoittaa, että voidaan tehdä putkien asentaminen maan alle mahdollisemman pienellä kaivamisella. Tällöin maaperän pitää olla otollinen tämänkaltaiselle putkien asentamiselle. Tällä alueella on pehmeä suoperäinen maa, mikä sopii hyvin suuntaporaamiselle.

 suuntapora.bmp

Suuntaporauslaite Peräkorven / Rauhalantien risteyksessä.

Louhintaa

(3.7.2012) Leppälammentien varrella on kallion pinta niin ylhäällä, että siellä joudutan hieman louhimaan. Samoin louhintaa joudutaan suorittamaan muissakin kohteissa, tosin kuitenkin onneksi vähäisissä määrissä.

 poravaunu.bmp

Poravaunu Leppälammentien varrella.

Leppalammen vesihuoltolinjonen rakentaminen

Tähän mennessä tapahtunutta (5.7.2012)

Vesihuoltolinjojen rakentamisen ensimmäinen työmaakokous pidettiin 28.5.2012 ja itse rakentaminen aloitettiin 4.6.2012. Linjojen kaivuu ja asennustyöt tekee Ristavaara Oy , työn valvojana toimii HJT Rakennuttajatoimisto sekä omalta osaltaan avustavasti Nurmijärven kunta.  Tarvikkeet ostetaan LVI Dahl Oy:n kautta, johon on avattu tili tätä proejektia varten.  Leppälammen VOK:lla  on omaa henkilöstöä projektin johtoon sekä omaan valvomiseen sekä tarvaroiden varastointiin.

Alueella on käynnissä metsän raivausta linjojen alta, kaivuutöitä, louhintaa, teiden alitustöitä, vesihuoltoputkien ja - kaivojen asennusta sekä jätevesipumppaamoiden asentamista. Työstä johtuvaa työmaaliikennettä  sekä siirtyviä työkoneita on hyvä varoa.

On suotavaa, ettei työmaalla mentäisi liian lähelle työkoneita,  ihan turvallisuustyistä.

Tähän mennessä on pidetty kolme  maanomistajakatselmusta lähinnä radan länsipuolella. Seuraavat  katselmukset tulevat ajankohtaisiksi elokuun aikana, joista tullaan informoimaan maanomistajia kirjallisesti , sähköpostin välityksellä ja näillä sivuilla.

Työn etenmistä voi seurata tämän sivuston kautta.

Kysymyksiin vastaa, Leppälammen VOK, Sakari Kuikka 0400 583 284

Vesi- ja viemärijohtotyöt etenevät

 29-6-12-b.bmp

Risukkoa ja metsää on raivattu, vesi- ja viemärijohtolinjoja asennettu sekä tehty tieden alituksia tämän viikon aikana Leppälammentien varrella. (29.6.2012)

------

Putkistojen asennustyöt jatkuvat.

(28.6.2012)

Vesi- ja viemärilinjojen asennustyöt jatkuvat Leppälämmintien varrella, jossa olemme menossa kohti rautatien ylikäytävää. Samoin rakenteilla on teiden alituksia Leppälammentiellä, jolloin työkoneita on tiealueella, mikä on syytä huomioida alueella liikuttaessa.

Rauhalantien varressa tullaan lähipäivinä tekemään suuntaporausta, mikä tarkoittaa, että ns. kaivamatta asennetaan vesi- ja viemärijohtoja maanalle.

27-6-12.bmp

 

                             Valmiiksi asennettuja linjoja Leppälammentien varrella.

 27.6.2012 pidettiin työmaakokous II, jossa paikalla olivat urakoitsijan, valvojan, Nurmijärven kunnan sekä VOK edustajat.

---

Hyvää Juhannuksen aikaa!

(21.6.2012)

Leppälammen VOK toivottaa jäsenilleen, alueen asukkaille sekä yhteistyökumppaneilleen hyvää ja hauskaa Juhannusta!

Vesi- ja viemärijohtojen asennustyöt sekä puuston raivaaminen putkien asennuslinjalta jatkuu Leppälammen tien varrella Juhannuksen jälkeen jälleen täydellä vauhdilla.

ruusut-12.bmp

 ----

 sateenkaari-ii.bmp

Iltataivas Röykässä 19.6.2012 klo 22:08


 ----

18-6-12-a.bmp

                                         Vesi- ja viemärilinjojen ilmanpoistokaivoja Leppälammentien varrella.

------

Leppälammen VOK rahoitustilanne

(20.6.2012)

Kaikki VOK osakkaat ovat saaneet touko- /kesäkuun aikana maksulapun liittymismaksun suorittamisesta. VOK taloustilanne on sellainen, että olemme saaneet kerättyä liittymismkasuja riittävän määrän, jotta Leppälammen vesiosuuskunnalle Nurmijärven kunan takaaman rakennusaikaisen lainan ehdot ovat täyttyneet.

VOK  kiittää alueen asukkaita aktiivisuudesta sekä luottamuksesta yhteisen vesi- ja viemärihankkeen edistämisessä.

-----

Leppälammen VOK runkolinjojen rakentamisen perusteita

(19.6.2012)

VOK alue on suuri sekä siellä on erikokoisia tonneja, joille on sijoitettu ja rakennettu kiinteistöjä erilaisten kriteerien perusteella.  VOK rakentaessaan omia runkolinjojaan pyrkii vetämään ne mahdollisimman luontevasti alueelle, kuitenkin niin, että kiinteistöjen omistajien toiveet otetaan huomioon sekä mahdollisimman vähän häiriötä ja haittaa aiheuttaen. Linjojen sijoittamiseen vaikuttaa ratkaisevasti, että rakentaminen on teknisesti mahdollista suorittaa, mm. kaadot ja muut maastolliset seikat huomioon ottaen.  Väistämättä tulee sellaisia tilanteita, että VOK runkolinjaan liittyminen edellyttää joillain tonteilla enemmän rakentamista kuin toisen kiinteistön alueella. VOK ei voi taata tasavertaista tilannetta tässä mielessä alueen tonttien ja kiinteistöjen omistajille.

Aloituskatselmuksessa VOK runkolinjan linjausta käydään läpi ja samalla haetaan sitä ratkaisua, mikä on paras vaihtoehto kiinteistön liittymäpisteeksi VOK runkolinjaan.

Asiaa voi tiedustella Sakari Kuikalta, 0400 583 284.

-----

Putkilinjojen rakentaminen Leppälammen VOK osakkaiden tonttien alueella.

(18.6.2012)

Koska Leppälammen VOK vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen on hyvää vauhtia käynnissä, kaipaavat tonttien omistajat tietoa / tukea toimenpiteistä, mitä tonneilla tarvitsee tehdä vesihuoltolinjojen rakentamiseksi.  VOK selvittää osuuskunnan jäsenille keskitetysti suunnittelu- sekä rakentamispalvelua vesi- ja viemärilinjojen rakentamiseksi. Samoin selvitämme, minkälainen verokäytäntö on tonttien alueilla rakennettaessa.

Vielä VOK osakkaille muistutukseksi sekä selvennykseksi, koska hankeemme saa valtionapua sekä kunnan takaamaa lainaa, VOK ei voi työskennellä osakkaiden tonteilla.  Saamamme tuet koskevat runkolinjojen rakentamista ja kaikki toteilla tapahtuvat työt ovat tontin omistajan kustannuksella.

Lisätietoa, Sakari Kuikka 0400 583 284

-----


15-6-12-a.bmp

 

                                                Linjauksen tarkastelua (15.6.2012)

 15-6-12-b.bmp

 

Katselmustyhmä liikkeellä Leppalammentiellä (15.6.2012)

-------

LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNTA                                    KUTSU


 leppavesi-alue.bmpOHEISESSA KARTASSA VAIHEEN I TOIMINTA-ALUE. (9.6.2012)

 

 

------

MUUTAMIA KUVIA TYÖMAATAPAHTUMISTA (Kesäkuu 2012)

dsc06308.jpg

 

VILJEY-/PELTOAULUE KATSELMUS 8.6.2012, KORVENTIEN VARRELLA.

dsc06318.jpg

 

 TYÖMAATILANNE 8.6.2012; ASENNETTUA VESI- JA VIEMÄRIPUTKILINJAA LEPPALAMMEN TIEN VARRELLA.

dsc06274.jpg

 

TYÖMAATILANNE 4.6.2012, LAURISILLAN HAARA, LEPPÄLAMMEN TIEN VARRELLA.

dsc06251.jpg

 

ENSIMMÄINEN MAANOMISTAJAKATSELMUS 31.5.2012 LEPPÄLAMMENTIELLÄ, PAIKALLA URAKOITSIJAN, VALVOJAN, KUNAN, VOK:n SEKÄ MAANOMISTAJIA.

-----

15.6.2012 ALOITUSKATSELMUS n.ro III ON PIDETTY, klo 08 - 13.30

Aloituskatselmus Leppälammentien loppuosuudella, Junakaivontiellä sekä Rauhalantien alkupäässä on pidetty.

Putken asentamistyö on edennyt Leppälammentien varrella kohtaan 380, josta työt jatukuvat kohti ylikäytävää, 15.6.12 tehdylle katselmusalueelle.

Mahdollsiin kysymyksiin sekä tiedusteluihin vastaa Sakari Kuikka, 0400 583 284

-------

Maanomistaja katselmus III, 15.6.2012 alkaen klo 8:00 Leppälammentieltä (398), kartalta kohdasta a) jatkuen Leppälammentietä ylikkäytävän alueelle, b) missä olemme noin klo 9:30 tästä edelleen Junakaivontie /  Rauhalantielle, missä olemme noin klo 10:30 – 11,  kohtaan c) Rauhalantielle  (130), kuitenkin niin, että emme siirry radan yli.

-----

LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNTA                                    KUTSU

KUTSU ALOITUSKATSELMUKSEEN

Leppälammen vesiosuuskunta aloitti vesihuoltoverkoston rakentamisen Leppälammentien alueelta kesäkuussa 2012. Urakoitsijaksi on urakkakilpailun perusteella valittu MR Ristavaara Oy Riihimäeltä. Urakka kestää kokonaisuudessaan noin 10 kuukautta eli valmistuu mahdollisia jälkitöitä lukuun ottamatta maaliskuun loppuun 2013 mennessä.

Ennen töiden aloittamista pidetään aloituskatselmus, johon kutsutaan urakoitsijan edustajan lisäksi ne maanomistajat, joiden mailla tehdään rakentamistöitä.

Kolmas katselmus pidetään perjantaina 15.06.2012 alkaen klo 08.00 Leppälammen tiellä nro 398. Päivän mittaan edetään suunnitellulla verkostolinjalla niin, että käydään läpi kaikki ne alueet, jotka ovat radan Leppälammentien puolella, ts. emme siirry radan toiselle puolelle, vaan jatkamme Junakaivontietä Rauhalanteille, missä katselmus päättyy kohtaan 130 noin klo 11 – 11:30.

Maanomistajia pyydetään odottamaan oman alueensa kohdalla. Katselmuksen etenemistä (mikä merkitty oheiseen karttaan) voi tiedustella päivän aikana allekirjoittaneelta.

Maanomistajan poissaolo ei estä katselmuksen pitämistä. Katselmuksesta laaditaan muistio, joka toimitetaan kiinteistön omistajille.

 Nurmijärvellä 09.06.2012

 LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNTA

Sakari Kuikka, puh. 0400 583 284

-----

VILJELYS/PELTOALUE KATSELMUS PIDETTY 8.6.2012 KLO 8 - 11.

SEURAAVA MAANOMISTAJAKATSELMUS PIDETÄÄN 15.6.2012, LEPPÄLAMMENTIEN LOPPUOSUUS, JUNAKAIVONTIE, RAUHALANTIEN PUOLENVÄLIN PAIKKEILLE. KUTSU TUOHON KATSELMUKSEEN JULKAISTAAN ENSI VIIKON ALUSSA.

-----

TOINEN ALOITUSKATSELMUS PIDETÄÄN 8.6.2012, JOLLOIN KÄYDÄÄN LÄPI NE ALUEET, JOISSA ON PELTO- / VILJELYOSUUKSIA. KUTSU JULKAISTAAN MYÖHEMMIN.

-------

ENSIMMÄINEN ALOITUSKATSELMUS ON PIDETTY 31.5.2012, Leppälammetiellä alkaen kohdasta 310 kohti Leppälammen tasoristeystä. Paikalla olleiden Leppälammen VOK, urakoitsijan, valvojan, kunan edustajan sekä tonttien omistajien toimesta käytiin maastossa läpi kaikki linjaukset linjan alkupään osuudella. Samalla tavalla tullaan käymään kaikki osuudet läpi ennen rakentamistöiden aloittamista. Aloituskatselmuksista tiedoitetaan kirjallisesti sekä näillä sivuilla.

Linjojen rakentamistyöt aloitetaan 4.6.12 alkavalla viikolla.

-----

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN KÄYNNISTYY (19.4.2012)

Leppälammen vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkon vaiheen 1 rakentaminen käynnistyy.
Nurmijärven kunnanvaltuusto on 4.4.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt taata vesiosuuskunnan tarvitseman lainan verkostojen rakentamista varten. Kunnan takaus on käytettävissä, kun takauspäätös on lainvoimainen ja osuuskunnan liittymismaksuja on kerätty riittävästi omarahoitusosuuden täyttymiseksi.  Oman pääoman keräämiseksi vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoihin liittyneille lähetetään 4 200 euron maksulaput. Vesiosuuskunnan osakas voi halutessaan maksaa vaihtoehtoisesti kokonaisuudessaan 11 000,00 euroa, jolloin ei ole tarvetta osallistua vesiosuuskunnan lainan takaisinmaksuun, jota suoritetaan kuukausittain erillisen maksusuunnitelman mukaisesti hoitovastikkeen yhteydessä.  Kyseiset maksut ovat tulleet esille osakkaille liittymissopimusten tekemisen yhteydessä.  Rakentamistyöt voidaan aikaisintaan aloittaa toukokuun 2012 puolenvälin paikkeilla.

URAKOITSIJA SEKÄ TAVARANTOIMITTAJA VALITTU

Leppälammen vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen urakoitsija sekä tavarantoimittaja on valittu käydyn tarjouskilpailun perusteella. Urakoitsijaksi on valittu MR Ristavaara Oy Riihimäeltä sekä tarvikkeiden toimittajaksi Dahl Oy.

------